El nostre Projecte de Primària és el marc idoni per a l’adquisició de les competències bàsiques i els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatges significatius. 

 

En aquesta etapa acompanyem  als nens i nenes en el seu procés d’aprenentatge per assolir una competència social i emocional  que els permet assegurar el seu desenvolupament personal dins la societat.

 

Per a nosaltres, l’acció tutorial i emocional  és bàsica per a aconseguir que els alumnes desenvolupin els valors del respecte, la responsabilitat, l’esforç i la millora de les relacions interpersonals.

 

Basem l’aprenentatge en projectes innovadors:

 

  • ABP. Aprenentatge per projectes a C. del Medi natural i social.
  • EMAT. Una nova forma d’ensenyar les matemàtiques. 
  • INTERIORITAT. Nou projecte que possibilita l’accés al silenci i a l’harmonia interior, treballant les dimensions de la vida humana: social, corporal, psíquica i espiritual.
  • SCIENCE-BIT. (CBL) Aprenentatge constructivista basat en reptes on els nens i nenes, mitjançant experiments i/o situacions quotidianes, observen quins fenòmens tenen lloc per després comprendre la teoria o les lleis que ho expliquen.

 

Potenciem les activitats científico-tecnològiques:

  • ROBÒTICA. Iniciació a la programació computacional.

 

Fomentem aprenentatges transversals i integradors:

  • ESCACS. Permeten vehicular aprenentatges dels diferents àmbits curriculars, reforçar valors, hàbits… d’una forma lúdica i activa.

 

Fomentem l’aprenentatge de l’anglès:

  • Incorporem inputs en anglès en altres àrees curriculars (C. dels Medis, Música, EF…)
  • Preparem  l’alumnat per obtenir les primeres titulacions de Cambridge (Movers i Flyers)

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.