Canal Denúncia

La Congregació de les Carmelites Missioneres Teresianes, entitat titular d’ aquest centre, ha habilitat l’ adreça web https://fanjulytejado.responsabilidadpenal.com/canal-de-denuncias com a eina clau i amb l’ objecte de facilitar un mecanisme objectiu i eficaç perquè qualsevol persona que s’ hi relacioni pugui informar de:

 1. Qualsevol fet, indici, irregularitat, risc o coneixement de possibles delictes i/o incompliments normatius en el seu àmbit i operativitat.
 2. Qualsevol acció contrària a les polítiques, protocols, procediments i codis interns que es tinguin instaurats en matèria de compliance.
 3. Qualsevol indici, sospita o evidència de comportament no ètic, discriminatori, contrari a la igualtat de les persones i possible assetjament laboral i/o sexual.
 4. Qualsevol operació sospitosa, incidència o risc en matèria de “Prevenció del Blanqueig de Capitals i finançament del terrorisme”, frau, corrupció o existència de conflictes d’interès.
 5. Totes altres accions o omissions que puguin ser constitutives d’ infracció penal o administrativa greu o molt greu o qualsevol vulneració de la resta de l’ ordenament jurídic.
 6. Qualsevol dubte en relació amb la normativa.

Les denúncies podran realitzar-se a través del canal online proporcionat preceptiu o través de sol·licitud verbal al responsable del Sistema d’Informació. En aquest sentit s’ha habilitat l’adreça web https://fanjulytejado.responsabilidadpenal.com/canal-de-denuncias introduint el codi “CMT”.

Els fets denunciats han de ser certs, per això, el denunciant s’ haurà d’ assegurar que la informació proporcionada és correcta.

Aquest canal, ha estat implementat com a element clau i idoni per a la supervisió, control i prevenció, en l’àmbit del compliment ètic i normatiu, amb el propòsit de promoure una cultura de transparència, ètica i lliure de conductes de corrupció, frau o incompliments administratius i/o penals, atenent el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer, “de protecció d’ informants”.

En aquest sentit, les Carmelites Missioneres Teresianes compten amb una Política que enuncia i explica els principis generals en matèria del Sistema intern d’informació i defensa de l’informant i garanteix, entre d’altres, la confidencialitat, la protecció dels informants i la tramitació establerts en la llei 2/2023, de 20 de febrer, així com els drets del denunciant i del denunciat. A més, hi ha un procediment de gestió, tramitació, investigació i resolució de denúncies mitjançant el qual es procura assegurar, durant tot el procés de vida de la denúncia, la protecció del denunciant i la privacitat de les persones involucrades, a més de la confidencialitat sobre les dades contingudes en la denúncia.

El present canal proporciona un mitjà confidencial i segur perquè qualsevol persona que es relacioni amb nosaltres pugui denunciar qualsevol activitat sospitosa o il·legal a les Carmelites Missioneres Teresianes sense temor a represàlies.

Aquest canal no es podrà utilitzar per dur a terme denúncies amb les següents característiques:

 • Denúncies falses.
 • Denúncies que mostrin mala fe de forma manifesta (ex. Denúncia presentada diverses vegades amb diferent relat de fets).
 • Denúncies no fundades o sense indicis concrets o determinats (ex. ‘Em sembla sospitosa l’actuació de X, em fa dubtar de la seva actuació conforme a la llei’).
 • Denúncies genèriques per no incloure el conjunt de dades que es consideren mínims per a les denúncies: conductes realitzades, data/s en les quals van tenir lloc els fets i tipologia de normativa incomplerta (ex. ‘Un company porta a terme males pràctiques de comercialització amb alguns clients’). Així mateix, en el cas que una denúncia versió específicament sobre  el contingut d’un fitxer/document i aquest no sigui aportat en la denúncia.
 • Denúncies sobre fets no denunciables per no suposar cap il·lícit o incompliment ètic (ex. Falta d’higiene d’un company).
 • Denúncies relatives a fets que es trobin en seu judicial.

En tot cas, el canal compleix i respecta Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Per això, es conservaran les dades personals relatives al Canal de Denúncies durant el termini estrictament necessari i mai es conservaran dades personals, relatives a aquest tractament, durant un termini superior a 10 anys.

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.