PROJECTE LINGÜÍSTIC

El  nostre Projecte Lingüístic recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les diverses llengües al centre.

 

Som Escola Multilingüe que persegueix que  tots els alumnes siguin competents  en  català, castellà i anglès, i també en francès aquells alumnes que opten per l’aprenentatge  d’una segona llengua estrangera.

 

El català és la llengua vehicular i de comunicació  habitual al centre.

 

L’ensenyament del català i del castellà te una presència adequada en els plans d’estudi, de manera que tots els alumnes han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües al final de l’educació obligatòria.

 

En l’actual context , el coneixement de llengües estrangeres és un factor qualitatiu del sistema educatiu, per això  incrementem les hores dedicades  a les llengües estrangeres, impartim parts del currículum en anglès,  comptem amb  Auxiliars de conversa nadius a totes les etapes, preparem i realitzem els exàmens per a l’obtenció  de títols oficials de Cambridge University, oferim la possibilitat de cursar francès a partir de 1r d’ESO, etc.

 

Oferim la possibilitat de cursar francès a partir de 1r d’ESO.

escola-multilingue

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.