ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L’acció educativa del Centre contempla l’atenció a la diversitat dels alumnes,  tant en aspectes socials com en aspectes individuals en l’adquisició dels aprenentatges.

 

Ens proposem com a finalitat aconseguir la formació de tot el nostre alumnat per afavorir la igualtat d’oportunitats. Adaptem els processos educatius  de forma personalitzada, en funció de les necessitats de l’alumne.

 

Dissenyem i apliquem plantejaments, estratègies i recursos per tal de detectar i donar resposta  als diferents interessos, capacitats i  ritmes d’aprenentatge  de cada alumne.

 

Assegurem el seguiment i la continuïtat d’aquesta atenció al llarg de les diferents etapes.

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.