PREINSCRIPCIONS CURS 2021-2022

DATES

P3 a 6è d’EP

15 al 24 de març: preinscripció electrònica o en suport informàtic.

1r a 4t d’ESO

17 al 24 de març: preinscripció electrònica o en suport informàtic.

GUIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Podeu trobar la informació detallada referent a la preinscripció (barems de puntuació, dates clau, documentació que heu d’adjuntar…) a la guia per a la preinscripció en línia i matrícula del curs 2021-2022.  

INFORMACIÓ IMPORTANT

Enguany la sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat

Documentació identificativa

  • El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació. Si l’infant o jove es troba en una situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.

Documentació de criteris

  • Segons la proximitat del domicili habitual al centre educatiu: Si no es poden obtenir, aleshores caldrà adjuntar un certificat o volant de convivència de l’alumne o alumna,
  • Segons la proximitat del lloc de treball a l’escola: en aquest cas, sempre cal presentar el contracte laboral o certificat de l’empresa; en el cas de treballadora o treballador autònom, el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa de l’Agència Tributària.
  • Si la família percep la renda garantida de ciutadania: l’acreditació de ser-ne beneficiària.
  • Si l’alumne o alumna, tutor o tutora, o germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %: Només si no es pot obtenir la informació, o la certificació és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que correspongui.
  • Per al criteri complementari de formar part de família nombrosa o monoparental: Només si no es pot obtenir la informació, o és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que correspongui.

ATENCIÓ TELEFÒNICA:

977 66 01 73

De dilluns a divendres,

De 9.30h a 13.30h i de 15h a 17:30h

Correu electrònic: sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.