PREINSCRIPCIONS

Sagrat Cor

VINE AL SAGRAT COR!

VINE AL SAGRAT COR!

 

FUNDACIÓ

 

La Fundació Privada “Sagrat Cor” és una entitat privada amb fins d’interès general i sense ànim de lucre.

 

QUI SOM?

 

El nostre col·legi, és un dels tretze centres educatius de les Carmelites Misioneres Teresianes.

 

PROJECTE EDUCATIU

 

El model educatiu que oferim pretén el desenvolupament integral de la personalitat i les capacitats dels alumnes i promou una educació individualitzada i socialitzadora, adapatada a les demandes del món actual.

 

Integrem l’ús de les noves tecnologies, fomentem l’aprenentatfe i l’ús normalitzat de les llengües extrangeres i adoptem una metodologia didàctica oberta a la innovació pedagògica.

 

Presentem el nostre Caràcter Propi, adaptat a la realitat del moment:

Fomentem i desenvolupem la dimensió religiosa i transcendent de la persona cultivant els valors humans i cristians que capaciten per integrar-se en la societat com a ciutadans actius, compromesos i amb esperit crític i transformador.

 

El nostre Projecte Lingüistic recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les diverses llengües al centre.

 

Som Escola Multilingüe que persegueix que tots els alumnes siguin competents en català, castellà i anglès, i també en francès aquells alumnes que opten per l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera. El català és la llengua vehicular i de comunicació habitual al centre.

 

Atenció a la diversitat – L’acció educativa del Centre contempla l’atenció a la diversitat dels alumnes, tant en aspectes socials com en aspectes individuals en l’asquisició dels aprenentatges. Ens proposem com a finalitat aconseguir la formació de tot el nostre alumnat per afavorir la igualtat d’oportunitats. Adaptem elsprocessos educatius de forma personalitzada, en funció de les encessitats de l’alumne.

 

Parlar d’una escola en Pastoral és parlar d’un centre on es té una cura especial de les persones, per tal que aquestes es trobin en un entorn vivencual que possibiliti l’adquisició interioritzada de competències, emocions i valors.

 

El nostre centre, en el seu afany de millorar constantment, té implantat un sistema de gestió de la Qualitat tant en l’àmbit docent com en la gestió i administració. Des de l‘any 2015 comptem amb la certificació de Qualitat, segons la norma internacional ISO 9001.

 

INSTAL·LACIONS

 

El nostre centre consta de tres edificis construïts en diferents fases:

  1. El Pavelló Sagrat Cor és el primer que es va construir. Destaca per la seva façana de pedra vista i per ser un edifici protegit com a bé cultural d’interès local. Actualment alberga les aules P4-P5 d’Ed. Infantil i d’altres espais comuns.
  2. En el Pavelló Santa Teresa es troben les aules d’Ed. Primària, de 1r i 2n d’ESO, menjadors i gimnàs.
  3. El pavelló de construcció més recent és el Pavelló Pare Palau on es troben les aules de 3r, 4rt d’ESO i Batxillerat. En aquest pavelló també trobem laboratoris, aules d’informàtica, biblioteca, aula d’audiovisuals i d’altres espais comuns.

En la zona central, entre els tres edificis, hi ha les aules i el pati de la Llar d’Insfants i de P3.

 

LA NOSTRA HISTÒRIA

 

El col·legi Sagrat Cor és una escola que mira al segle XXI amb fermesa i il·lusió, mirem cap al futur sense oblidar les arrels, la nostra identitat i la història.

 

SERVEIS

 

 

Nom *

Correu electrònic *

Assumpte *

Missatge *

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.