PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Administradora 
Montserrat Padilla Jiménez

 

Ecònoma i tresorera
Gna. Petra Trigueros Roldán

 

Personal de secretaria i administració
Lourdes Navarro Lagunas, Glòria Torra Lagunas i Josefina Vilanova Santaulària

 

Personal de serveis
Mariana Aveldaño Perez, Lídia Barrero Sánchez, Juan Carlos de la Mata de la Vega, Montse Castañer Haster, Alicia de la Rosa Lozano, M. Teresa Marco Moreno, Purificación Martínez Corvo, Trinidad Martínez Jiménez, Lourdes Molina Jaimez, Antonia Padilla Martínez, Piedad Fernández Fernández, Isabel Pozo Mas, Santiago Prieto Carril, Encarnación Ramos Ruiz, Celeste Ruíz Ortiz i Dolores Souto Soler.

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.