Consulta la llista Ordenada Definitiva:

Després del sorteig, s’elabora la llista de sol·licituds per a l’assignació de places. En aquest cas, la llista ja no s’ordena alfabèticament, sinó tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Per consultar la informació necessites:

  1. Document identificador (tipus de document, DNI, NIE, NIF o passaport i número d’aquest document)

De la persona que ha fet la sol·licitud de preinscripció.

  1. Codi sol·licitud

Codi amb xifres i lletres que identifica la sol·licitud de preinscripció, un cop aquesta s’ha tramitat, i que s’especifica en el resguard de la preinscripció.

Llista Ordenada Definitiva

 

 

 

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.